Předběžný program

(případné změny vyhrazeny)

prof. MUDr. Ji řina Bartůňková, DrSc., MBA
Aplikace novinek z imunologického výzkumu v praxi

Nové trendy ve zdravotnictví

Ing. David Šmehlík, MHA
Transformace primární péče

Daniel Soukup
Virtuální klinika EUC

MUDr. Andrea Pásztorová
Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prsu

doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Využití poznatků humánní chronobiologie v klinické praxi

Kardiologie

prof. MUDr. Petr Neužil, CSC., FESC
Kam kráčíš česká kardiologie?

MUDr. Miloš Dobiáš
Jak zdravě hřešit

Gastroenterologie

MUDr. Michal Pročke
Cholelitiáza – žlučové kameny v každodenní praxi

MUDr. Petr Brandtl
Refluxní choroba jícnu a brániční dýchání

MUDr. Petra Rycková
NASH (nealkoholická steatohepatitida) a screening hepatocelulárního karcinomu

Psychologie

Mgr. Aleš Kuda
Adiktologie z pohledu krátké intervence

Mgr. Marie Zemanová
Komunikace s onkologickým pacientem. Psychohygiena