Předběžný program

(případné změny vyhrazeny)

DOPOLEDNÍ ČÁST

8:50–9:00        Slavnostní zahájení

Ing. Václav Vachta, MBA, MUDr. Barbara Taušová

NOVÉ TRENDY V MEDICÍNĚ

9:00–9:20        Novinky v digestivní endoskopii
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

9:20–9:40        Současné možnosti tzv. jednodenní péče lůžkové na chirurgickém oddělení
MUDr. Daniel Ehrenberger

9:40–10:00     HIV – chronická liečiteľná choroba          
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

10:00–10:15    Diskuze

10:15–10:45    Coffee break

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

10:45–11:00    Atopická dermatitida – co nového?
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

11:00–11:15    Zajímavé kazuistiky z ordinace praktického lékaře 
MUDr. Eva Krámková

11:15–11:30   Telemedicína
MUDr. Vladimír Marek

11:30–11:45    Diskuze

SESTRA JE NÁŠ PARTNER

11:45–12:00    Role sestry v ordinaci praktického lékaře v 21. století
MUDr. Norbert Král

12:00–12:30   Etika ve zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D

12:30–12:45    Jak nevyhořet
Mgr. Jolana Strnadová

12:45–13:00    Diskuze

13:00–14:00    Oběd

14:00–14:15    Slavnostní předávání výroční Ceny prof. Františka Kölbela

 

ODPOLEDNÍ ČÁST 

DIABETOLOGIE

14:15–14:30    Novinky v diabetologii
MUDr. Katarína Halčiaková

14:30–14:45   Výživové mýty         
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

14:45–15:00   Fyzická aktivita zpomaluje stárnutí u osob s diabetem
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

15:00–15:15    Diskuze

15:15–15:45    Coffee break

PRÁVO V MEDICÍNĚ

15:45–16:15   Právní aspekty ochrany soukromí ve zdravotnictví
MUDr. et Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D

16:15–16:30    Diskuze

16:30               Zakončení konference

PARARELNÍ SEKCE: WORKSHOPY

AKTUÁLNÍ POSTUPY V KPR – BLS BEZ VYUŽITÍ / S VYUŽITÍM AUTOMATIZOVANÉHO EXTERNÍHO DEFIBRILÁTORU

Lektor: Bc. Zdeněk Jindříšek, DiS., Mgr. Kristýna Fejfarová

Workshop bude zaměřen na nácvik základních resuscitačních postupů využitelných v ambulantní sféře poskytovatelů zdravotní péče, a to pod vedením lektora s certifikací ALS (Advanced Life Support) od ERC. Výcvik bude probíhat na nejnovějším typu simulátoru fy S&T- SimMan3G.

Každý termín workshopu je kapacitně omezen pro 6 osob.

Časy konání:

9:00 – 10:00
10:45 – 11:45
11:45 – 13:00
14:00 – 15:00

 

SPRÁVNÝ ODBĚR KRVE – PREANALYTICKÁ FÁZE A BEZPEČNOSTNÍ JEHLY

Lektor: PhDr. Arnošt Suk, MBA

Úvod workshopu je zahájen instruktážním videem s výkladem a následně je možný praktický nácvik na fantomech s použitím originálních materiálů.

Každý termín workshopu je kapacitně omezen pro 20 osob.

Časy konání:

9:00 – 10:00
14:00 – 15:00
15:30 – 16:00