Program

Přinášíme Vám tématické okruhy programu, na které se můžete během konference těšit!
Zároveň budeme postupně doplňovat i odborníky, kteří potvrdí svoji účast.

 

NOVÉ POZNATKY PRO NAŠI PRAXI

 • prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., výkonný místopředseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR
  • Téma: Screening a diagnostika karcinomu prsu, novinky a konkrétní postupy
 • prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN
  • Téma: Fibrotizující intersticiální plicní procesy, jedna léčba pro všechny? 
 • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologie a metabolizmu a koordinátor Diabetologického centra I. interní kliniky LF UK a FN v Plzni
  • Téma: Nové léky změnily doporučené postupy v léčbě diabetu
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., profesor Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK v Hradci Králové
  • Téma: Role ambulantních lékařů v péči o pacienty s osteoporosou

DISTANČNÍ PÉČE

 

COVID-19 PRAKTICKY

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 • doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze, zakladatelka Institutu partnerských vztahů a prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie
  • Téma: Onkologický pacient v ordinaci praktického lékaře
 • prof. PhDr. et. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBAprvní profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec
  • Téma: Syndrom vyhoření (novinky a praktické příklady)

Další program:

Předání VÝROČNÍ CENY PROF. MUDR. FRANTIŠKA KÖLBELA, DRSC. ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNICTVÍ EUC

WORKSHOPY:

Hygienicko-epidemiologický workshop