Program

BLOK: PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Eva Krámková – Zajímavosti z ordinace praktického lékaře

MUDr. Vladimír Marek – Telemedicína

BLOK: SESTRA JE NÁŠ PARTNER

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. – Lékařská etika

Mgr. Jolana Strnadová – Jak nevyhořet

MUDr. Norbert Král – Role sestry v ordinaci praktického lékaře v 21. století

BLOK: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

MUDr. Halka Bitmanová – Prevence rakoviny prsu ve Velké Británii a České republice pohledem mamodiagnostika

BLOK: DIABETOLOGIE

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. – Výživové mýty

MUDr. Katarína Halčiaková – Novinky v diabetologii

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. – Fyzická aktivita zpomaluje stárnutí u osob s diabetem

BLOK: PRÁVO V MEDICÍNĚ

MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D. – Novinky v legislativě