1. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE AMBULANTNÍ PÉČE

První celostátní konference o ambulantní péči proběhla ve čtvrtek 3. listopadu v pražském kongresovém centru Vavruška. Generálním partnerem byla společnost EUC.

Zúčastnilo se jí 110, především zdravotnických pracovníků a vystoupilo na ní 12 řečníků.

Účastníci si vyslechli 7 přednášek a měli možnost se zúčastnit diskusního panelu o nových trendech v ambulantní péči. Celá konference se nesla v duchu toho, co nás čeká v blízké budoucnosti našeho zdravotnictví a přístupu k pacientům.

Program

 • Nové trendy, možnosti a úskalí ve spolupráci laboratoře s ambulantními specialisty
  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel FN Hradec Králové
 • Rakovina prsu – miniinvazivní výkony, prevence a léčba
  prim. MUDr. Petr Váša a Kateřina Mikšovská, radiologická asistentka, RDG oddělení EUC Klinika Ústí nad Labem
 • Melanomy
  prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, VFN Praha
 • Světové trendy rozvoje nanotechnologií v blízké budoucnosti
  Mgr. Ing. Jiří Kůs, předseda výkonné rady, Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
 • Diskusní blok – Nové trendy v ambulantní péči
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MUDr. Barbara Taušová, Bc. Jan Hůlek, doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
 • Předání výroční ceny prof. Kölbela za mimořádný přínos v péči o pacienty v EUC a.s.
 • Jsou chronické nemoci skutečně největší výzvou zdravotnictví?
  Bc. Jan Hůlek, eVito
 • Změna kreditového systému vzdělávání
  Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR
 • Spánková apnoe u ambulantního pacienta
  MUDr. Jana Vyskočilová, EUC klinika Plzeň a Mgr. Petra Štenglová, hlavní sestra EUC
 • Potraviny a alergolog
  MUDr. Martin Hospodka, EUC Premium

Generální partner

EUC

Partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři