Co čeká pacienty i lékaře v ambulancích?

Široké spektrum témat, nové znalosti a trendy, konkrétní postupy v užitečných workshopech – taková byla již 5. celostátní konference ambulantní péče, která proběhla 14. září v Praze.

Setkání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků se kvůli pandemii chystalo dva roky, a tak kromě poznatků z dobré medicíny přineslo účastníkům i dobrý pocit ze setkání, jak v úvodu upozornila MUDr. Barbara Taušová, MBA, předsedkyně odborné rady zdravotnické skupiny EUC, za jejíž podpory se konference konala.

Motto konference – účastníkům souhrnně podat nové trendy v ambulantní péči – se promítlo do všech témat prezentovaných předními odborníky daného oboru, kteří navíc ochotně odpovídali na všechny dotazy v bohatých diskuzích. V rámci dopoledního bloku pod titulem Nové poznatky pro naši praxi vystoupili prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., s tématem ke screeningu a diagnostice karcinomu prsu, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., s tématem fibrotizujících intersticiálních plicních procesů a prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., s přehledem nových skupin léků pro terapii diabetu 2. typu. Závěr patřil prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., dr. h. c., a roli ambulantních specialistů v péči o pacienty s osteoporózou.

Odpolední část zahájila aktuální témata distanční péče. Mgr. Daniel Soukup, MBA, shrnul světové trendy v digitalizaci, MUDr. Petra Bomberová Kánská hovořila o praxi v ordinaci praktika.

Zkušenostem z praxe se věnoval také MUDr. Aleš Kočár s přednáškou o možnostech využití systémové enzymoterapie a dále MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka, s důležitým shrnutím současných poznatků o onemocnění vyvolaném SARS-CoV-2.

Součástí konference, kterou pořádala agentura We Make Media, se již tradičně stalo předání výročních cen prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos pro zdravotnictví. Letos ji získala v kategorii nelékařského personálu Lucie Michalů z lékařské pohotovosti EUC Kliniky Praha, v kategorii lékařů MUDr. Martin Hospodka, alergolog z Canadian Medical. Letos byla udělena rovněž cena za celoživotní přínos, kterou získal MUDr. Jiří Laštůvka z oddělení ORL v EUC Klinice Ústí nad Labem.

Konferencí vás provázel MUDr. Jiří Pešina

snídaně před zahájením konference (8:30 – 9:00)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (9:00 – 9:10)

NOVÉ POZNATKY PRO NAŠI PRAXI (9:10 – 11:30)

 • prof. MUDr. Jan Daneš, CSc,, radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Mamodiagnostické centrum Waltrovka
  • Téma: Screening a diagnostika karcinomu prsu, novinky a konkrétní postupy
 • prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN
  • Téma: Fibrotizující intersticiální plicní procesy, jedna léčba pro všechny?
 • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., diabetologické centrum FN a LF UK Plzeň
  • Téma: Nové léky změnily doporučené postupy v léčbě diabetu
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., profesor Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK v Hradci Králové
  • Téma: Role ambulantních lékařů v péči o pacienty s osteoporosou
 • předání Ceny prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc. za mimořádný přínos pro zdravotnictví EUC
oběd (11:30 – 12:30)

DISTANČNÍ PÉČE (12:30 – 13:30)

 • Mgr. Daniel Soukup, MBA, Head of telemedicine EUC
  • Téma: Světové trendy v digitalizaci primární péče
 • MUDr. Petra Bomberová Kánská, všeobecný praktický lékař
  • Téma: Distanční péče v praxi praktického lékaře

ZKUŠENOSTI Z PRAXE (13:35 – 14:20)

 • MUDr. Aleš Kočár, Head Medical Advisor, MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
  • Téma: Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce
  • Téma: Onemocnění vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2, Covid 19 – otázky a „odpovědi“
coffee break (14:20 – 14:45)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (14:45 – 15:45)

 • doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze, zakladatelka Institutu partnerských vztahů a prorektorka Vysoké školy aplikované psychologie
  • Téma: Onkologický pacient v ordinaci praktického lékaře
 • prof. PhDr. et. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec
  • Téma: Jak vidět světlo na konci tunelu – psychologie pro složitou dobu

UKONČENÍ KONFERENCE (15:45 – 16:00)

Paralelní workshopy v průběhu celého dne:

Centrum Hojení ran

 • termín je kapacitně omezen na 30 osob
 • délka workshopu je 20 minut
 • 12:10 – 12:30, 13:20 – 13:40, 14:10 – 14:30
 • Lektor: David Škarda, DiS. – Hlavní sestra EUC Klinika Plzeň
 • Obsah:
  • Centrum hojení ran je oddělení zdravotnického zařízení EUC Klinika Plzeň, ve kterém se odborníci komplexně starají o pacienty s chronickými ranami. Předmětem prezentace bude seznámení posluchačů s provozem centra pro hojení ran, nástin problematiky hojení chronických ran a interpretace dosažených výsledků za dobu provozu. Nedílnou součástí prezentace budou kazuistiky pacientů z Centra pro hojení ran.

Ultrazvuková diagnostika v kapse

 • termín je kapacitně omezen na 20 osob
 • délka workshopu je 20 minut
 • 12:45 – 13:05
 • Lektor: Ing. Radek Maceška
 • Obsah
  • Kapesní a přenosné přístroje
  • Benefity ultrazvukové diagnostiky
  • Nejčastější typy vyšetření

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

PARTNEŘI WORKSHOPŮ

OSTATNÍ SPONZOŘI

VYSTAVOVATELÉ