Lékaři z ambulancí celé republiky se sešli v Praze

Co čeká pacienty v ordinacích ambulantních specialistů? O tom jednali účastníci 3. celostátní konference ambulantní péče, která se konala v Praze za podpory zdravotnické skupiny EUC.

Letošní ročník byl věnován především novým trendům v diabetologii a praktickém lékařství. Zaznělo zde například, že vzhledem k rostoucímu počtu informací se budoucnost ambulantní péče neobejde bez telemedicíny, kdy část návštěv u lékaře nahradí moderní technologie. K velkým změnám pro pacienty i lékaře dochází v souvislosti s ochranou soukromí, protože právě rozvoj moderních technologií často komplikuje povinnost zachování mlčenlivosti o údajích.

Přední odborníci z České republiky i ze Slovenska rovněž hovořili o novinkách v oboru gastroenterologické endoskopie, současných možnostech i úskalích tzv. jednodenní chirurgie či o moderní léčbě atopického ekzému.

Další obsáhlý blok se zaměřil na léčbu stále rozšířenějšího diabetu. Kromě přehledu novinek ve farmakoterapii a technologiích tohoto oboru přinesl i shrnutí výživových doporučení, jejichž univerzální platnost byla již vyvrácena. I mnohé přítomné překvapilo, že se dnes už netrvá na nízkotučné dietě ani na příjmu 5–6 menších porcí denně nebo na vhodnosti slazení fruktózou.

Příležitostí k zamyšlení pro přítomné lékaře i zdravotní sestry byla přednáška Marka Váchy, kněze, pedagoga a přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK o etice v medicíně. Konference se tak stala inspirací a novým impulsem do dalšího rozvoje ambulantních praxí.

Konferenci organizovala společnost We Make Media, s. r. o.

Program

DOPOLEDNÍ ČÁST

8:50–9:00 Slavnostní zahájení

Ing. Václav Vachta, MBA, MUDr. Barbara Taušová

NOVÉ TRENDY V MEDICÍNĚ

9:00–9:20 Novinky v digestivní endoskopii
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

9:20–9:40 Současné možnosti tzv. jednodenní péče lůžkové na chirurgickém oddělení
MUDr. Daniel Ehrenberger

9:40–10:00 HIV – chronická liečiteľná choroba
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

10:00–10:15 Diskuze

10:15–10:45 Coffee break

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

10:45–11:00 Atopická dermatitida – co nového?
MUDr. Anna Jiráková, Ph.D.

11:00–11:15 Zajímavé kazuistiky z ordinace praktického lékaře
MUDr. Eva Krámková

11:15–11:30 Telemedicína
MUDr. Vladimír Marek

11:30–11:45 Diskuze

SESTRA JE NÁŠ PARTNER

11:45–12:00 Role sestry v ordinaci praktického lékaře v 21. století
MUDr. Norbert Král

12:00–12:30 Etika ve zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D

12:30–12:45 Jak nevyhořet
Mgr. Jolana Strnadová

12:45–13:00 Diskuze

13:00–14:00 Oběd

14:00–14:15 Slavnostní předávání výroční Ceny prof. Františka Kölbela

 

ODPOLEDNÍ ČÁST

DIABETOLOGIE

14:15–14:30 Novinky v diabetologii
MUDr. Katarína Halčiaková

14:30–14:45 Výživové mýty
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

14:45–15:00 Fyzická aktivita zpomaluje stárnutí u osob s diabetem
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

15:00–15:15 Diskuze

15:15–15:45 Coffee break

PRÁVO V MEDICÍNĚ

15:45–16:15 Právní aspekty ochrany soukromí ve zdravotnictví
MUDr. et Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D

16:15–16:30 Diskuze

16:30 Zakončení konference

Generální partner

EUC

Partneři

medicalc_logo_1500x1500px_300dpi

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI