Tradiční celostátní konference ambulantní péče se již po šesté konala 18. 10. 2022 v Praze. Ústředním tématem se stalo onemocnění covid 19 a stále výraznější podíl telemedicíny.

Pro účastníky však byly připraveny tři bloky odborných přednášek z mnoha dalších oborů, především revmatologie, a dvě sekce s praktickými workshopy ((UZV v ordinaci praktika a kardiopulmonální resuscitace se základními pomůckami).

Anna-Karin Edsted Bonami, generální ředitelka Doctrin AB upozornila, že telemedicína nemá být náhradou fyzické medicíny, ale jejím doplňkem a nadstavbou, která umožní její zefektivnění.  Platformu Doctrin této přední švédské technologické společnosti využívá zdravotnická skupina EUC, významný průkopník telemedicíny v ČR, jejíž zástupce Tomáš Doležal na konferenci hovořil o využívání zahraničních zkušeností v české ambulantní praxi.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. jako jedna z nejvýznamnějších tváří boje proti covidu hovořil o poučení, které by z předchozích vln mělo vzejít, a na přehledných grafech a modelacích doložil, kde úřady udělaly chybu navzdory doporučením odborníků. Před nadcházející sezónou respiračních onemocnění zněla jeho překvapivá zjištění obzvlášť varovně.

V odpoledním bloku pak na tuto problematiku navázala MUDr. Jana Vyskočilová z EUC Kliniky Plzeň, která se věnovala neinvazivní ventilaci u postcovidového syndromu. Pomocí precizní kazuistiky prokázala nutnost rychlé reakce ještě v akutním stádiu onemocnění covid -19, která může zabránit rozsáhlému poškození zdraví.

Ve druhém bloku rovněž vystoupil prof. PhDr. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Jeho vystoupení bylo věnováno nejen historii oboru, ale nabídlo i praktické využití v podobě přehledu současného úspěšného organizačního schématu adiktologických a dorostových ambulancí v ČR. Umožní tak nasměrovat klienty k odborné péči, která má zásadní význam, neboť problematika spojená s tímto oborem stále více ovlivňuje celou společnost.

Souvisejícím tématem byla další přednáška, v níž se doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c. věnovala domácímu násilí z pohledu ambulantní péče. Připomněla, že právě v ordinacích je třeba už při intuitivním podezření vždy položit dotaz na násilí. Zdůraznila také význam dostupně uložených brožurek a letáků.

MUDr. David Suchý, Ph.D. z FN Plzeň jeden z předních expertů na revmatická onemocnění, hovořil o onemocnění polymiagia rheumatica, typickému pro populaci nad 50 let věku, jako o často opomíjené diagnóze, u níž neexistuje specifický test k jejímu prokázání. Proto je nutné vyloučení ostatních zánětlivých revmatických onemocnění a jiných příčin bolestí. Připomněl význam edukace, protože část pacientů musí být léčena glukokortikoidy i déle než dva roky.

Koho odeslat k revmatologovi? Na tuto otázku odpověděl další významný odborník oboru MUDr. Jan Voříšek z FN Plzeň v přednášce o zánětlivých revmatických onemocněních s postižením axiálního skeletu. Upozornil na často zdánlivě nesouvisející projevy těchto nemocí i na fakt, že od prvních bolestí zad do stanovení diagnózy uplyne v průměru devět let.

Generálním partnerem konference byla skupina EUC, největší poskytovatel ambulantní péče v ČR, pořadatelem a organizátorem agentura We Make Media.

Široké spektrum témat, nové znalosti a trendy, konkrétní postupy v užitečných workshopech – taková byla již 5. celostátní konference ambulantní péče, která proběhla 14. září v Praze.

Setkání lékařů, sester a dalších zdravotnických pracovníků se kvůli pandemii chystalo dva roky, a tak kromě poznatků z dobré medicíny přineslo účastníkům i dobrý pocit ze setkání, jak v úvodu upozornila MUDr. Barbara Taušová, MBA, předsedkyně odborné rady zdravotnické skupiny EUC, za jejíž podpory se konference konala.

Motto konference – účastníkům souhrnně podat nové trendy v ambulantní péči – se promítlo do všech témat prezentovaných předními odborníky daného oboru, kteří navíc ochotně odpovídali na všechny dotazy v bohatých diskuzích. V rámci dopoledního bloku pod titulem Nové poznatky pro naši praxi vystoupili prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., s tématem ke screeningu a diagnostice karcinomu prsu, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., s tématem fibrotizujících intersticiálních plicních procesů a prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., s přehledem nových skupin léků pro terapii diabetu 2. typu. Závěr patřil prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., dr. h. c., a roli ambulantních specialistů v péči o pacienty s osteoporózou.

Odpolední část zahájila aktuální témata distanční péče. Mgr. Daniel Soukup, MBA, shrnul světové trendy v digitalizaci, MUDr. Petra Bomberová Kánská hovořila o praxi v ordinaci praktika.

Zkušenostem z praxe se věnoval také MUDr. Aleš Kočár s přednáškou o možnostech využití systémové enzymoterapie a dále MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních nemocí FN Bulovka, s důležitým shrnutím současných poznatků o onemocnění vyvolaném SARS-CoV-2.

Součástí konference, kterou pořádala agentura We Make Media, se již tradičně stalo předání výročních cen prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos pro zdravotnictví. Letos ji získala v kategorii nelékařského personálu Lucie Michalů z lékařské pohotovosti EUC Kliniky Praha, v kategorii lékařů MUDr. Martin Hospodka, alergolog z Canadian Medical. Letos byla udělena rovněž cena za celoživotní přínos, kterou získal MUDr. Jiří Laštůvka z oddělení ORL v EUC Klinice Ústí nad Labem.

Program

HLAVNÍ SEKCE

Moderuje: MUDr. Jiří Pešina

Snídaně 8:00–9:00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (9:00–9:10)

BLOK I. (9:10–10:40)

 • Anna-Karin Edstedt Bonamy, MD, PhD.– generální ředitelka Doctrin AB
  • Téma: Telemedicína v praxi – skandinávská zkušenost
 • MUDr. Tomáš Doležal
  • Téma: Vývoj telemedicíny v primární péči v České republice
 • doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS– vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
  • Téma: Pandemie Covid-19 pohledem epidemiologa

Coffee break 10:40–11:00

Blok II. (11:00–12:15)

 • předání Ceny prof. MUDr. Františka Kölbela, DrSc., za mimořádný přínos pro zdravotnictví EUC
 • prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.– přednosta Kliniky adiktologie VFN
  • Téma: Vznik a další směřování dětské a dorostové adiktologie v České republice: integrace služeb v kontextu tvorby prvních klinických doporučených postupů
 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.– psycholožka zabývající se viktimologií a forenzní psychologií, soudní znalkyně
  • Téma: Domácí násilí z pohledu ambulantní péče

 Oběd 12:15–13:15

Blok III. (13:15–14:45)

 • MUDr. Jana Vyskočilová – hlavní lékařka EUC Kliniky Plzeň
  • Téma: Neinvazivní ventilace u postcovidového syndromu
 • MUDr. David Suchý, Ph.D.– oddělení klinické farmakologie FN Plzeň
  • Téma: Polymyalgia rheumatica, často opomíjená diagnóza
 • MUDr. Jan Voříšek oddělení klinické farmakologie, FN Plzeň
  • Téma: Zánětlivá revmatická onemocnění spostižením axiálního skeletu, koho odeslat k revmatologovi
 • bude upřesněno

Zakončení konference (14:45–15:00)

   

PARALELNÍ SEKCE / WORKSHOPY

Ultrazvuk v ordinaci praktického lékaře

 • lektor: Ing. Radek Maceška ­ aplikační specialista UZ systémů GE
 • Kapacita jednotlivých workshopů je omezena pro 12 osob.
 • Časy uskutečnění workshopu
  • 9:10 – 9:30

Kardiopulmonální resuscitace se základními pomůckami včetně AED

 • lektor: MUDr. Marek Dvořák ­ vedoucí lékař na letecké záchranné službě Královehradeckého kraje
 • Kapacita jednotlivých workshopů je omezena pro 12 osob.
 • Časy uskutečnění workshopu
  • 10:00 – 10:45
  • 11:15 – 12:00
  • 12:45 – 13:30
  • 14:00 – 14:45

   

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOPY:
E-mailem na info@ambulance21.cz nám zašlete své jméno a název konkrétního workshopu (včetně preferovaného času), o který máte zájem. Ze stejného e-mailu pak dostanete odpověď, zda registrace na workshop byla úspěšná, nebo již byla naplněna jeho kapacita, případně Vám nabídneme jiný volný termín.


Vyhrazujeme si právo na případnou změnu programu

GENERÁLNÍ PARTNER

Partneři

Medicalc software s.r.o.

Remonia

Partner bloku

BI

Partner workshopu

Exray

Vystavovatel

GSK

Lohmann&Rauscher

Ostatní sponzoři

Apatyka servis s.r.o.

Grada

Mediální partner

EDUMedic

EDUSestra

Sesterna

Pořadatel a organizátor

WMM logo - RBG transparent