Co čeká pacienty i lékaře v ambulancích?

Novým impulsem a inspirací do dalšího rozvoje ambulantních praxí se stala 4. celostátní konference ambulantní péče. Akce, která se konala 14. 11. 2019 v Praze, se stala významným setkáním všech, kdo se zajímají o rozvoj a podobu medicíny pro 21. století.

Zdravotníci z řad lékařů i sester měli možnost vyslechnout přednášky předních odborníků z kardiologie, gastroenterologie, onkologie a psychologie.

Sekce Nové trendy se věnovala například očkování, které jednoznačně směřuje i k individualizaci, a chystané transformaci primární péče, která má přinést její vyšší dostupnost a zároveň zlepšení a standardizaci kvality, jenž je v různých oblastech ČR dosud nevyrovnaná. Konference proto představila ambiciózní plán VZP, největší zdravotní pojišťovny v zemi, který by to měl změnit. Změny čekají také kardiologii, kde se inovace zřejmě zaměří na fibrilace síní a nové metody terapie. Podnět k dalšímu vývoji představovaly také první zkušenosti z fungování Virtuální kliniky EUC jako součásti budoucnosti ambulantní péče, která se bez telemedicíny neobejde.

Konkrétním metodám se věnoval blok soustředěný na gastroenterologii, ať už při léčbě žlučových kamenů, nemocí jater a střev včetně divertikulitidy a karcinomu, nebo refluxní choroby jícnu. Závěrečná část konference přinesla praktické poznatky z postupů při protonové léčbě karcinomu prsu a jejich benefitů pro jednotlivé skupiny pacientů. Účastníci rovněž získali cenné rady, jak komunikovat s onkologickým pacientem a jeho rodinou. Část věnovaná adiktologii apelovala zejména na praktiky, aby k pacientům přistupovali aktivněji a vyhledávali ty, kteří jsou ohroženi závislostmi.

Odborné přednášky doplnil i doprovodný program v podobě užitečných workshopů s tématy aktuální postupy v KPR, moderní podoba RDG pracoviště a záchranářství v ambulanci. Tradiční součástí akce bylo i slavnostní předání výročních Cen prof. Františka Kölbela.

Konferenci za podpory zdravotnické skupiny EUC pořádala agentura We Make Media.

Program

DOPOLEDNÍ ČÁST

08:00–09:00 registrace

09:00–09:10 zahájení konference

NOVÉ TRENDY

09:10–09:30 Očkování z pohledu imunologa
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

09:30–09:50 Transformace primární péče
Ing. David Šmehlík, MHA

09:50–10:10 Virtuální klinika EUC
Mgr. Daniel Soukup, MBA

10:10–10:30 Využití poznatků humánní chronobiologie v klinické praxi
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.

10:30–10:50 Coffee break

KARDIOLOGIE

10:50–11:10 Jak zdravě hřešit
MUDr. Miloš Dobiáš

11:10–11:40 Kam kráčíš, česká kardiologie?
prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC

11:40–11:50 Slavnostní předání výroční Ceny prof. Františka Kölbela

11:50–12:50 oběd

 

ODPOLEDNÍ ČÁST

GASTROENTEROLOGIE

12:50–13:10 Cholelitiáza – žlučové kameny v každodenní praxi
MUDr. Michal Pročke

13:10–13:40 NASH (nealkoholická steatohepatitida) a screening hepatocelulárního karcinomu a akutní divertikulitida a sekundární prevence
MUDr. Petra Rycková

13:40–14:00 Refluxní choroba jícnu a brániční dýchání
MUDr. Petr Brandtl

14:00–14:20 Coffee break

ONKOLOGIE a PSYCHOLOGIE

14:20–14:50 Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prsu
MUDr. Andrea Pásztorová

14:50–15:10 Komunikace s onkologickým pacientem. Psychohygiena.
Mgr. Marie Zemanová

15:10–15:30 Adiktologie z pohledu krátké intervence
Mgr. Aleš Kuda

15:30 Zakončení konference

 

PARALELNÍ PROGRAM

Aktuální postupy v KPR

Lektoři: Bc. Zdeněk Jindříšek, DiS., Mgr. Kristýna Fejfarová
Workshop bude zaměřen na nácvik základních resuscitačních postupů využitelných v ambulantní sféře poskytovatelů zdravotní péče, a to pod vedením lektora s certifikací ALS (Advanced Life Support) od ERC.

Každý termín workshopu je kapacitně omezen na 6 osob.

Časy konání:

09:00–10:00
10:10–11:10
12:50–13:50
13:50–14:50

Co nabízí moderní RDG pracoviště?

Workshop odpoví (nejen) na tyto otázky:
Funguje digitální rentgen jako váš mobil?
Nový (digitální) pohled na plíce a kosti pacienta
Je digitální rentgenové záření méně škodlivé?

Termín workshopu je kapacitně omezen na 22 osob.

Čas konání:

10:40–10:55

Záchranář v ambulanci

Vít Samek
Beseda se záchranářem a blogerem Vítem Samkem nejen o tom, jak připravit akutního pacienta k převozu sanitkou. Moderuje Ondřej Jégl (pracuje jako zdravotní sestra), oceněný Cenou prof. Františka Kölbela v roce 2018.

Termín workshopu je kapacitně omezen na 22 osob.

Čas konání:

12:50–13:30

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI

VYSTAVOVATELÉ A OSTATNÍ SPONZOŘI

HARTMANN_LOGO_CMYK