Program

Vzhledem k přesunu termínu mohou v programu ještě nastat změny, snažíme se zde uveřejňovat nejaktuálnější program!!!

Konferencí vás bude provázet MUDr. Jiří Pešina

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (9:00 – 9:10)

NOVÉ POZNATKY PRO NAŠI PRAXI (9:10 – 11:15)

 • prof. MUDr. Jan Daneš, CSc, radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Mamodiagnostické centrum
  • Téma: Screening a diagnostika karcinomu prsu, novinky a konkrétní postupy
 • prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN
  • Téma: Fibrotizující intersticiální plicní procesy, jedna léčba pro všechny? 
 • prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologie a metabolizmu a koordinátor Diabetologického centra I. interní kliniky LF UK a FN v Plzni
  • Téma: Nové léky změnily doporučené postupy v léčbě diabetu
 • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., profesor Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK v Hradci Králové
  • Téma: Role ambulantních lékařů v péči o pacienty s osteoporosou
 • předání Ceny prof. MUDr. Františka Kölbela, drsc. za mimořádný přínos pro zdravotnictví EUC
coffee break (11:15 – 11:30)

DISTANČNÍ PÉČE (11:30 – 12:30)

 • Mgr. Daniel Soukup, MBA, Head of Digital Health, Telemedicine, E-Health EUC
  • Téma: Světové trendy v digitalizaci primární péče
 • MUDr. Petra Bomberová Kánskávšeobecný praktický lékař
  • Téma: Distanční péče v praxi praktického lékaře
oběd (12:30 – 13:30)

COVID-19 PRAKTICKY (13:30 – 14:30)

coffee break (14:30 – 15:00)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (15:00 – 16:00)

 • prof. PhDr. et. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBAprvní profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec
  • Téma: Jak vidět světlo na konci tunelu – psychologie pro složitou dobu

UKONČENÍ KONFERENCE (16:00)

Paralelní workshopy v průběhu celého dne:

Připravujeme workshopy na aktuální medicínská témata

Exray

 • termín je kapacitně omezen na 20 osob
 • délka workshopu je 20 minut
 • 13:30 – 13:50
 • Lektor: aplikační specialista pro ultrazvukovou diagnostiku firmy GE Healthcare
 • Obsah
  • Kapesní a přenosné přístroje
  • Benefity ultrazvukové diagnostiky
  • Nejčastější typy vyšetření

Přihlášení na workshopy:

E-mailem na info@ambulance21.cz nám zašlete své jméno a název konkrétního workshopu (včetně času), o který máte zájem. Ze stejného e-mailu pak dostanete odpověď, zda registrace na workshop byla úspěšná, nebo již byla naplněna jeho kapacita – případně Vám nabídneme jiný volný workshop.


Vyhrazujeme si právo na případnou změnu programu